Staff


Staff

Department head

Dr. Alexander K. Petrenko, Professor, Head of the Department
E-mail: petrenko@ispras.ru
Phone: +7(495)912-5317 (ext.4404). Room 215.

Staff members

Pavel Andrianov
Denis Buzdalov
Igor Burdonov
Irina Vivcharuk
Evgeny Gerlits
Victiria Gingina
Aleksey Demakov
Denis Efremov
Anton Zakharov
Iliya Zakharov
Sergei Zelenov
Sophia Zelenova
Sergey Zotov
Roman Zybin
Alexander Kamkin
Denis Kildishev
Nikita Komarov
Evgeny Kornyhin
Alexander Kosachev
Elena Kuzmina
Victor Kuliamin
Ekaterina Lavrishcheva
Mikhail Lebedev
Andrey Maksimov
Kurbanmagomad Mallachiev
Mikhail Mandrykin
Dmitry Moskalev
Vadim Mutilin
Evgeny Novikov
Vitaly Omelchenko
Nikolay Pakulin
Vera Ponomarenko
Alexander Protsenko
Tatiana Sergeeva
Sergey Smolov
Alexander Sortov
Alexander Strakh
Andrey Tatarnikov
Anastasia Tugaenko
Alexander Ugnenko
Vladimir Fedotov
Alexey Khoroshilov
Andrey Tsyvarev
Mikhail Chupilko
Evgeny Shatokhin
Ilya Schepetkov
Artur Yalaletdinov