Staff of Information Systems Department


Staff

Heads of Information Systems Department

Denis Turdakov, Ph.D., Head of the Department.
E-mail: turdakov@ispras.ru
Phone: +7(495) 912-56-59 (ext. 461).

Prof. Sergey Kuznetcov, Scientific Advisor.
E-mail: kuzloc@ispras.ru
Phone: +7(495) 912-56-59 (ext. 412).

Staff members

Andrianov Ivan
Aleksiyants Alexander
Astrakhantsev Nikita , Ph.D.
Arkhipenko Konstantin
Beloborodov Ivan
Bogomolov Igor
Borisenko Oleg
Chikhradze Kirill
Filonenko Ilya
Gomzin Andrey
Ipatov Stepan
Drobyshevskiy Mikhail
Kozlov Ilya
Korshunov Anton, Ph.D.
Laguata Alexey
Mayorov Vladimir
Mashonsky Ivan
Nedumov Yaroslav
Parhomenko Pavel
Pastuhov Roman
Sher Arseniy
Shishvatov Vladislav
Skornyakov Kirill
Sysoev Andrey
Tapekhin Andrey
Trofimovich Julia
Varlamov Maxim
Yatskov Alexander